3 Haziran 2008 Salı

Karne sonuçları


meb, milli eğitim bakanlığı, e okul karne sonuçları, e okul veli bilgilendirme sistemi, e okul, sınav sonuçları, e karne, öğrenci karnesi, karne notlarını internetten öğren, e öğrenci karnesi, elektronik karne, devamsızlık, eğitim teknolojileri genel müdürlüğü, eğitek, tc kimlik no, öğrenci no, karne sonuçları, sanal karne, karne sevinci, yarıyıl tatili, sömestr, takdir belgesi, teşekkür belgesi, onur belgesi, ortaöğretim, e devlet projesi, öğrenci takibi, sanal eğitim, sanal okul


25 Ocak 2008'den itibaren veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Veli Bilgilendirme Sistemi'ni kullanıp, öğrencilerinin TC kimlik ve öğrenci numaralarını girerek ders notlarını, devamsızlık bilgilerini, haftalık ders programlarını, aldıkları belgeleri (takdir, teşekkür... vb.), okudukları kitapları, davranış notlarını ve okulun duyurularını takip edebilecekler.


e-okul not girişi

E okul öğrenci not girişi resimli anlatım, e okulResimleri tam boy görebilmek için üzerine tıklayınNot çizelgeleri, İlköğretim Genel Müdürlüğü ile Talim ve Terbiye KuruluBaşkanlığının son kurul kararına göre düzenlenmiştir.Not Girişleri sadece İlköğretim resmi/özel okulları için hazırlanmıştır.Diğer türlerde olan okullar giriş yapmayacaktır.1Öğrenci Not Girişleri için Kurum İşlemlerialtında Not Girişi Kilitle, Davranış Notları,Ders Not Girişi ve Hızlı Ders Notu Girişibölümleri eklenmiştir.2Not Girişi KilitleOkul yöneticileri tarafından not girişekranları, ders öğretmenlerineyetkilendirilebilir. Öğretmenler, notgirişlerini tamamladıktan sonra okulyönetimi notlar üzerinde işlem yapılmamasıiçin istediği sınav, proje, ders ve etkinliklerekatılım, notlarına ait kilitleme işlemiyapabilir. Kilitleme yapılan sınavlar, projelerve performans belirlemeye yönelikçalışmalar tüm dersler için kapatılır. Kilit,yöneticiler tarafından kaldırılabilir. Kilitli birdersin sınav notu okul yönetimi tarafındangirilebilir. Kilitlenecek bölüm seçilerekKaydet simgesine tıklanır. Bu aşamadansonra kilitlenen bölüm, tüm öğretmenlerekapatılmış olur.3 Davranış NotlarıDavranış notları, karnenin sağ tarafındabulunan davranışlara ait değerlendirmekriterlerinin girildiği bölümdür. Bu bölüm SBSsınavları da dikkate alınarak hazırlanmaktadır.Tamamlandığında kullanıma açılacaktır.4Ders Not GirişiÖğretmenler, derslerine girdikleri sınıflar içinnot girişlerini yapabilirler. Not girişi ders içinbelirtilen sınav tarihinden sonraki 15 gün içinöğretmenlere açıktır. 15 gün sonunda otomatikolarak kapanır. Süresi içinde girilmeyen notlarokul yöneticilerince girilebilir. Not girişi yapankullanıcıların kimler olduğu, not üzerinde netür değişikliklerin yapıldığı sistem tarafındanher işlem için ayrıca tutulur. Bu nedenle notgirişi için verilen şifreler sadece dersinöğretmeni tarafından bilinmeli ve gerektiğindedeğiştirilmelidir. 1 kullanıcı kodu ve şifreyisadece 1 kişi bilmelidir. Sistemde işlem yapanher kullanıcının ayrı kullanıcı kodu ve şifresiolmalıdır. Dönem sonlarında yoğunlukyaşamamak için giriş işlemleri zamanındayapılmalıdır.Not girişleri ile ilgili hususlar:1. Not Girişleri sınav ve proje tarihlerine göre kontrol edilmektedir.Öğretmen Kullanıcıları girilen tarihten itibaren 15 gün içinde dersleilgili notları girmesi gerekir. Ancak not işlemleri ekranı gecikmeliolarak açıldığı için bu kontrol 20/12/2007 tarihine kadar devre dışıbırakılmıştır.2. Tüm çizelgeler İlköğretim Genel Müdürlüğü ile Talim ve TerbiyeKurulu Başkanlığının en son kurul kararına göre düzenlenmiştir.3. Öğretmenler sadece derslerine girdikleri sınıfları görebilir. Teknolojive Tasarım dersine birden fazla öğretmen giriyorsa ve dersprogramında her ikisi de seçildiyse ayrı ayrı not girişi yapabilirler.4. Sınıf/şube ve ders seçildikten sonra Seç simgesine tıklandığındaSınıf Listesi dolar, hangi öğrenci için giriş yapılacaksa seçilir. Puanıgirildikten sonra kaydedilir. Kapalı alanlar sarı olarak gösterilir.Buralara giriş yapılamaz.5. Kaydetme işleminden önce ekranda görülen Güvenlik kodu herkaydetme işleminden önce yazılmalıdır.6. Beden Eğitimi, Müzik,Bilişim Teknolojileri ve Görsel Sanatlar dersleriiçin 1,2,3. sınıflar ve 4,5,6,7 ve 8.. sınıflar çizelgeleri farklıdır. Seçilenderse ve sınıfa göre doldurulması gereken çizelge otomatik olarakdeğişir.7. Ortalamalar, Kaydet simgesine basıldığında sistem tarafından puanesasına göre hesaplanır ve 2 basamak yürütülür.8. Bir dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarınınaritmetik ortalamasıdır. Bir dersin yıl sonu notu ise birinci ve ikincidönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem puanlarınınaritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra ikibasamak yürütülür. Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdanbüyük kesirler tama yükseltilir.9. Birinci ve İkinci Dönem notları toplu olarak görülür, hangi dönemaktifse o döneme giriş yapılabilir. Dönem değiştikten sonra hiçbirsuretle geriye dönük güncelleme yapılamaz.10. Öğretmen not çizelgeleri ekranda bulunan yazıcı simgesinetıklanarak alınabilir.11. Hatalı giriş yapılan not düzeltildikten sonra tekrar kaydetme işlemiyapılmalıdır.12. Beden Eğitimi dersinden muaf olma seçeneği yoktur. Her öğrenci içinmutlaka puanla değerlendirme yapılacaktır. Din Kültürü ve AhlakBilgisi Dersi için muaf seçilebilir.13. Sınıf/Şube için toplu olarak giriş yapılmak isteniyorsa Hızlı DersNotu Girişi bölümü kullanılmalıdır.14. Görsel – Müzik (Birleştirilmiş) dersi, Müzik (Birleştirilmiş), Görsel(Birleştirilmiş) olarak ayrı ayrı girilecektir. Haftalık ders programındailgili değişikliğin yapılmış olması gerekir. Örnek: Bu dönem GörselSanatlar Birleştirilmiş okutulacaksa, ders programı Müzik(Birleştirilmiş)’ ten Görsel (Birleştirilmiş) olarak güncellenmelidir.Aksi takdirde not giriş ekranları farklı gelecektir.15. Giriş işlemleri yapılırken ekranda kırmızı ile gösterilen uyarılaradikkat edilmelidir. Yapılan işleme göre uyarı değişmekte ve siziyönlendirmektedir. Örnek:5 Hızlı Ders Notu GirişiNot girişinin, seçilen ders içinde, bölümlereayrılarak hızlı bir şekilde yapılmasısağlanabilir.Örnek : Sadece Beden Eğitimi dersi için 1.Sınav notlarını toplu olarak girmek istiyorsak;Beden Eğitimi dersini seçtikten sonra 1. Sınavbölümünü işaretleriz. Bu durumda diğeralanlar girişe kapatılarak sadece tek bir alanaçılır ve yukarıdan aşağıya doğru hızlı girişyapılabilir. Bir satırdan diğerine geçmek içinTAB tuşu kullanılır.6Öğrenci İşlemleri DersNot GirişiNot girişlerinin öğrenci bazlı olarak girilebilmesi için Öğrenci İşlemleri altındaÖğrenci Not Bilgileri bölümü eklenmiştir. Bu bölümden de not girişleriyapılabilir. Kurum İşlemlerinde sınıf ve şube seçilerek toplu girişyapılabilirken, öğrenci işlemlerinde okul numarası/T.C. Kimlik numarasınagöre hızlı arama yapılarak her bir öğrenci için ayrı ayrı giriş yapılabilir.İstenen bir öğrencinin notları bu bölümden görülebilir.

e okul not giriş programı indir

Bu program ile verilerinizi e okul`a hızlı ve güvenli bir şekilde aktarabilirsiniz.Program, oldukça gelişmiş özelliklere sahiptir ve konusunda piyasadaki tek ciddi yazılımdır.e okul Gold sayesinde her yıl sınıf atlayanları tek, tek e okul sistemine girmek zorunda kalmazsınız. Tüm veriler dakikalar içinde e okul sistemine aktarılır. aşşağıdaki linkten tıklayarap e-okul not girme programını indirebilirsiniz.http://www.tamindir.com/program/17323/e-Okul_Gold.htm

E okul modülü

e okul Modülü Öğretmen kullanıcılarının Öğrenci Bilgilerini Düzenleme, Ders Notu Girişi ve bunun için gerekli olan e-okul Sınav/Proje Tarihi girişi gibi işlemlerine izin verecek şekilde düzenlenmiştir. Haftalık Ders Programı, Şube Ekle, Devamsızlık İşlemleri gibi e-okul ekranlarda yetki verilse dahi işlem yapamazlar. Bunun için Yönetici Modülünde Öğretmen Kullanıcıları tanımlanırken mutlaka TC Kimlik Kısıtlaması e-okul girilmelidir.Bazı kurumlarımızın öğretmen kullanıcılarına TC Kimlik Kısıtlaması girmedikleri, öğretmenlerin Devamsızlık İşlemleri ekranında işlem yaptıkları duyumları alınmaktadır. Bu durum sakıncalıdır. TC Kimlik Kısıtlaması girilmemiş kullanıcılar kurum kullanıcısı e-okul yetkilerine sahip olacağından tüm şube ekranlarında işlem yapma yetkisine de sahip olmaktadırlar. Devamsızlık e-okul girişleri Kurum Kullanıcıları tarafından yapılmalıdır.Öğretmen Kullanıcısı tanımlama için aşağıdaki kuralları uygulayınız:a) Yönetici e-okul Modülü Güvenlik Grupları menüsünde ÖĞRETMEN grubu oluşturunuz.b) ÖĞRETMEN Grubu yetkilerini e-okul belirleyiniz ve kaydediniz.c) Yönetici Modülü Kullanıcı İşlemleri menüsünde öğretmen için herhangi bir takma isim ile kullanıcı tanımlayınız. Bu isim e okul Modülü içinde ülke çapında tek olmalıdır. Aynı isim 2 defa kullanılamaz. Bu kullanıcı adının sistemde var olduğu iletisi alırsanız, başka bir isim kullanınız.d) Öğretmen için e-okul kullanıcı adı tanımlanırken dikkat edilecek husus, mutlaka TC Kimlik Kısıtlaması girilmesi gerektiğidir. Bu kısıtlama girilmediğinde e-okul öğretmen kullanıcısı tüm sınıfların verilerini girme, kaydetme ve değiştirme yetkilerine sahip olacaktır. Dolayısıyla veri güvenliği tehdit altında kalacaktır.